Thứ bảy, 29/08/2020 10:17 GMT+7

Thứ trưởng Lê Xuân Định được giới thiệu giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ KH&CN nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu và công bố danh sách Ban chấp hành mới. Thứ trưởng Lê Xuân Định được giới thiệu giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ KH&CN nhiệm kỳ 2020-2025.

Trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ trình Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, Thứ trưởng Lê Xuân Định nêu rõ, nhiệm kỳ mới Đảng bộ Bộ KH&CN tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển KH,CN&ĐMST của đất nước. Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, hiện đại hóa đất nước dựa chủ yếu trên nền tảng KH,CN&ĐMST, nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.


Đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN chúc mừng đồng chí Thứ trưởng Lê Xuân Định. 

Phát triển mạnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST), lấy doanh nghiệp làm trung tâm; thúc đẩy phát triển mô hình kinh doanh mới, kinh tế số, xã hội số, trong đó chú trọng tháo gỡ các rào cản về hệ thống luật pháp và chính sách kinh tế, tài chính đối với hoạt động KH,CN&ĐMST.

Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để KH,CN&ĐMST đáp ứng yêu cầu thực sự là động lực chính của tăng trưởng kinh tế, tạo bứt phá, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thúc đẩy chuyển giao, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, chú trọng một số ngành, lĩnh vực trọng điểm, có tiềm năng, có lợi thế để làm động lực cho tăng trưởng. Trong đó, huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu thúc đẩy các hoạt động ĐMST, ứng dụng mạnh mẽ KH&CN, nhất là những thành tựu của cuộc CMCN 4.0, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Phát huy sức sáng tạo, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển năng động, nhanh và bền vững, độc lập, tự chủ trên cơ sở KH,CN&ĐMST, làm chủ công nghệ. Phát triển mạnh mẽ KH,CN&ĐMST để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Xây dựng và phát triển các thể chế, chính sách đặc thù, vượt trội, thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao công nghệ; nâng cao năng lực nghiên cứu, tiến tới làm chủ một số công nghệ tiên tiến, công nghệ lõi của CMCN 4.0. Phát triển mạnh mẽ và toàn diện hệ thống ĐMST quốc gia, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Đảng bộ Bộ phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020-2025 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó 20% đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không có đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng; 100% cấp ủy được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng; Các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên; phấn đấu xem xét, kết nạp 300 đảng viên trở lên trong nhiệm kỳ...

 
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Bộ KH&CN nhiệm kỳ 2020-2025.
 

Thứ trưởng Lê Xuân Định cũng nhấn mạnh, kết quả thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ KH&CN lần thứ XXIII mở ra một giai đoạn mới với những quyết tâm và nỗ lực cao hơn của toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển KH,CN&ĐMST, đưa sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến thành công, sớm đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, hòa bình và phát triển bền vững.

Xây dựng hệ thống thể chế thúc đẩy ĐMST, phát triển hệ thống ĐMST quốc gia, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Có cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội thúc đẩy ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực nghiên cứu, lấy doanh nghiệp làm trung tâm của hệ thống ĐMST quốc gia, chú trọng thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững dựa chủ yếu vào KH,CN&ĐMST, để KH&CN là lực lượng sản xuất trực tiếp, là động lực chính của tăng trưởng kinh tế. Chủ động tích cực tham gia Cuộc CMCN 4.0 gắn với quá trình hội nhập quốc tế, phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ trên cơ sở làm chủ công nghệ, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
 


Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ KH&CN lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ KH&CN nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 25 đồng chí. Đồng chí Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ được giới thiệu giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ KH&CN nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguồn: vietq.vn

Lượt xem: 544

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)