Thứ tư, 07/04/2010 15:03 GMT+7

Câu 1 : Đối tượng áp dụng của Nghị định 115?

Trả lời :

Khoản 1, Mục I Thông tư 12 quy định đối tượng áp dụng của Nghị định 115 là các tổ chức KH&CN sau:

- Tổ chức nghiên cứu khoa học;

- Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

- Tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ,

do cơ quản quản lý nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập, được tổ chức dưới các hình thức: viện, trung tâm, phòng thí nghiệm, trạm nghiên cứu, trạm quan trắc, trạm thử nghiệm và cơ sở nghiên cứu và phát triển khác thuộc Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng và các tổng công ty Nhà nước

Lượt xem: 4351

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)