Thứ ba, 17/05/2011 14:13 GMT+7

Về việc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng là 5% đối với các dịch vụ khoa học và công nghệ

Ngày 28/03/2011, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh có Công văn số 234/TTr-SKHCN-TTTĐC về việc kiến nghị Bộ Khoa học và Công đề xuất Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế cho phép Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành phố Hồ Chí Minh được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng là 5% đối với các dịch vụ khoa học và công nghệ do Trung tâm thực hiện (thông tin chi tiết xin mời xem tại tệp đính kèm).

Sau khi xem xét, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 871/BKHCN-TCCB ngày 22/4/2011. Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế chỉ đạo các đơn vị có liên quan cho phép Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành phố Hồ Chí Minh được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng là 5% đối với các dịch vụ khoa học và công nghệ do Trung tâm thực hiện, cụ thể là: Dịch vụ thông tin, thư viện, lưu trữ; Hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, xét nghiệm; Dịch vụ tư vấn; Dịch vụ KH&CN khác (thông tin chi tiết xin mời xem tại tệp đính kèm).

Tệp đính kèm:
- Công văn số 234/TTr-SKHCN-TTTĐC ngày 28/03/2011
- Công văn số 871/BKHCN-TCCB ngày 22/4/2011

 

Lượt xem: 4866

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)