Thứ sáu, 05/07/2024 16:45 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và tích hợp máy chuẩn đầu mô men lực độ chính xác cao sử dụng cho lĩnh vực đo lường; Mã số ĐTĐL.CN-49/15

1. Thông tin chung về nhiệm vụ
- Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và tích hợp máy chuẩn đầu mô men lực độ chính xác cao sử dụng cho lĩnh vực đo lường;
- Mã số: ĐTĐL.CN-49/15;
- Kinh phí được phê duyệt: 13.960 triệu đồng;
- Thời gian thực hiện: 06/2016-5/2024
- Tổ chức chủ trì: Viện Đo lường Việt Nam;
- Cá nhân chủ nhiệm: TS. Phạm Thanh Hà;
- Danh sách thành viên chính: Trong Báo cáo kết quả tự đánh giá kèm theo.
2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu
Dự kiến nghiệm thu tháng 8/2024 tại Trụ sở Bộ KH&CN.
3. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
Chi tiết tại tệp đính kèm:
- Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

 

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 935

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)