Thứ sáu, 05/07/2024 16:35 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia: Nghiên cứu đánh giá vai trò cải thiện tích cực hệ vi sinh vật đường ruột và tăng cường miễn dịch của chế phẩm probiotic, Mã số: ĐTĐL.CN-61/19

a/ Thông tin chung về đề tài:

Tên đề tài: Nghiên cứu đánh giá vai trò cải thiện tích cực hệ vi sinh vật đường ruột và tăng cường miễn dịch của chế phẩm probiotic.

Mã số: ĐTĐL.CN-61/19.

Kinh phí: 6.200 triệu đồng.

Thời gian thực hiện: 36 tháng (từ tháng 12/2019 đến tháng 11/2022)

Thời gian gia hạn: 18 tháng (đến tháng 5/2024 theo Quyết định số 2283/QĐ-BKHCN ngày 16/11/2022 và Quyết định số 2663/QĐ-BKHCN ngày 21/11/2023).

Tổ chức chủ trì: Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, ĐHQGHN

Các thành viên tham gia thực hiện chính:

 

Số

TT

Họ và tên, học hàm học vị

Chức danh thực hiện đề tài

Tổ chức công tác

1

TS. Hoàng Văn Vinh

Chủ nhiệm đề tài

Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, ĐHQGHN

2

TS. Lê Huy Hoàng

Thư ký đề tài

Viện Công nghệ mới, Viện KH&CN Quân sự, Bộ Quốc phòng

3

TS. Nguyễn Quỳnh Uyển

Thành viên chính

Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, ĐHQGHN.

4

ThS. Nguyễn Ngọc Hồng

Thành viên chính

Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, ĐHQGHN

5

ThS. Nguyễn Duy Hà

Thành viên chính

Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng

6

TS. Nguyễn Huỳnh Minh Quyên

Thành viên chính

Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, ĐHQGHN

7

ThS. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Thành viên chính

Viện Dinh dưỡng Quốc gia

8

TS. Trịnh Thị Vân Anh

Thành viên chính

Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, ĐHQGHN

9

ThS. Tạ Thị Ngọc Anh

Thành viên chính

Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, ĐHQGHN

10

CN. Văn Hương Giang

Thành viên chính

Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, ĐHQGHN

b/ Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Cuối tháng 7/2024, tại Bộ KH&CN.

c/ Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (chi tiết trong file PDF kèm theo)

- Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

 

Nguồn: Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên

Lượt xem: 1011

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)