Thứ tư, 03/07/2024 16:37 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ: Hợp tác nghiên cứu và hoàn thiện công nghệ vi sinh vật phục vụ sản xuất nông nghiệp cho các tỉnh Sayaboury, Luang Namtha và Bokeo, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; mã số NĐT.63.LA/19

I. Thông tin chung nhiệm vụ:
1. Tên nhiệm vụ: “Hợp tác nghiên cứu và hoàn thiện công nghệ vi sinh vật phục vụ sản xuất nông nghiệp cho các tỉnh Sayaboury, Luang Namtha và Bokeo, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào”, mã số NĐT.63.LA/19.
2. Kinh phí thực hiện: 6.990 triệu đồng.
- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 6.990 triệu đồng.
- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.
3. Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ tháng 11/2019 đến tháng 4/2024.
4. Tổ chức chủ trì: Viện Thổ nhưỡng nông hóa, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.
5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS. TS. Lê Như Kiểu.
II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:
1. Thời gian dự kiến: Tháng 7/2024.
2. Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.


Tệp đính kèm:
- Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 929

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)