Thứ tư, 12/06/2024 16:52 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia: Nghiên cứu công nghệ xử lý các hợp chất hữu cơ bền vững có chứa nguyên tố Flo (FPOPs) trong nước thải sử dụng vật liệu hấp phụ-xúc tác, Mã số: ĐTĐL.CN-67/19

a/ Thông tin chung về đề tài:

- Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ xử lý các hợp chất hữu cơ bền vững có chứa nguyên tố Flo (FPOPs) trong nước thải sử dụng vật liệu hấp phụ-xúc tác.

- Mã số: ĐTĐL.CN-67/19.

- Kinh phí: 6.500 triệu đồng.

- Thời gian thực hiện: 36 tháng (từ tháng 12/2019 đến tháng 11/2022)

- Thời gian gia hạn: 15 tháng (đến tháng 02/2024 theo Quyết định số 2122/QĐ-BKHCN ngày 31/10/2022 và Quyết định số 2657/QĐ-BKHCN ngày 21/11/2023).

- Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường, Đại học Bách Khoa Hà Nội

- Các thành viên tham gia thực hiện chính:

 

Số

TT

Họ và tên, học hàm học vị

Chức danh thực hiện đề tài

Tổ chức công tác

1

GS.TS. Huỳnh Trung Hải

Chủ nhiệm đề tài

Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường –  Đại học Bách Khoa Hà Nội

2

PGS.TS. Văn Diệu Anh

Thư ký đề tài

Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường – Đại học Bách Khoa Hà Nội

3

GS.TS. Vũ Thị Thu Hà

Thành viên chính

Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hoá dầu

4

TS. Hà Vĩnh Hưng

Thành viên chính

Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường – Đại học Bách Khoa Hà Nội

5

TS. Nguyễn Phạm Hồng Liên

Thành viên chính

Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường – Đại học Bách Khoa Hà Nội

6

TS. Nguyễn Thị Thu Trang

Thành viên chính

Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hoá dầu

7

TS. Đỗ Mạnh Hùng

Thành viên chính

Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hoá dầu

8

TS. Lương Xuân Điển

Thành viên chính

Viện Kỹ thuật Hóa học – Đại học Bách Khoa Hà Nội

9

TS. Nguyễn Thị Thu Hiền

Thành viên chính

Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường – Đại học Bách Khoa Hà Nội

10

ThS. Vũ Tuấn Anh

Thành viên chính

Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hoá dầu

b/ Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: cuối tháng 6/2024.

c/ Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (chi tiết trong file PDF kèm theo)

Tệp đính kèm:
- Công văn số 10/EST ngày 30/05/2024
- Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

 

Nguồn: Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên

Lượt xem: 900

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)