Thứ hai, 03/06/2024 11:08 GMT+7

Thông báo về giải thể tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Ngày 30/5/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được Quyết định số 378/QĐ-LHHVN ngày 10/5/2024 về việc giải thể Trung tâm Nghiên cứu, hỗ trợ và phát triển văn hóa.

Trung tâm Nghiên cứu, hỗ trợ và phát triển văn hóa được thành lập theo Quyết định số 527/QĐ-LHH ngày 11/5/2005 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-371 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp lần đầu ngày 06/6/2005, thay đổi, bổ sung ngày 09/9/2010.

Đề nghị Trung tâm Nghiên cứu, hỗ trợ và phát triển văn hóa nộp lại Bộ Khoa học và Công nghệ bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-371 và thực hiện các công việc liên quan đến giải thể tổ chức khoa học và công nghệ được quy định tại Điều 16 Chương 2 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

Xin thông báo các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan được biết./.

Tệp đính kèm:

- Quyết định số 378/QĐ-LHHVN ngày 10/5/2024

 

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 983

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)