Thứ hai, 27/05/2024 16:51 GMT+7

Thông tin nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu võ cổ truyền Bình Định trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, Mã số: ĐTĐL.XH-01/21

Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu võ cổ truyền Bình Định trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay” Mã số: ĐTĐL.XH-01/21 do TS. Hồ Minh Mộng Hùng làm Chủ nhiệm, Trường Đại học Quy Nhơn là Tổ chức chủ trì.

Thời gian dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: tháng 6/2024 tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tệp đính kèm:

- Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (.pdf)

- Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (.docx)

Nguồn: Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên

Lượt xem: 755

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)