Thứ bảy, 25/11/2023 08:55 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ: “Nghiên cứu nâng cao chất lượng nguồn gen trong lĩnh vực thủy sản và vật nuôi thông qua hợp tác giữa Việt Nam và Hungary”, mã số NĐT.76.HU/19

I. Thông tin chung nhiệm vụ:
1. Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu nâng cao chất lượng nguồn gen trong lĩnh vực thủy sản và vật nuôi thông qua hợp tác giữa Việt Nam và Hungary”, mã số NĐT.76.HU/19.
2. Kinh phí thực hiện: 5.200 triệu đồng.
- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 5.200 triệu đồng.
- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.
3. Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ tháng 12/2019 đến hết tháng 6/2023.
4. Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I.
5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Mai Văn Tài.
II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:
1. Thời gian dự kiến: Tháng 11/2023.
2. Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.
 

Tệp đính kèm:
- Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia

Lượt xem: 508

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)