Thứ tư, 04/10/2023 10:20 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia: Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen Trọng lâu Việt Nam (Paris vietnamensis (Takht.) H.Li) làm nguyên liệu sản xuất thuốc; Mã số: NVQG-2020/ĐT.07

1. Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia:

- Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen Trọng lâu Việt Nam (Paris vietnamensis (Takht.) H.Li) làm nguyên liệu sản xuất thuốc” .

Mã số: NVQG-2020/ĐT.07

- Tổng kinh phí thực hiện:                              3.600,00 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:           3.600,00 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                    

- Thời gian thực hiện: 36 tháng (từ tháng 09 năm 2020 đến tháng 08 năm 2023)

- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng

- Chủ nhiệm dự án: ThS. Nguyễn Tiến Dũng

- Các thành viên chính thực hiện dự án

STT

Họ và tên

Chức danh

khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Nguyễn Tiến Dũng

Thạc sỹ

Viện NC&PT Vùng

2

Nguyễn Thị Thu

Tiến sỹ

Viện NC&PT Vùng

3

Trần Ngọc Lân

Phó giáo sư Tiến sỹ

Viện NC&PT Vùng

4

Nguyễn Tiến Duy

Kỹ sư

Viện NC&PT Vùng

5

Quách Thị Hạnh

Kỹ sư

Viện NC&PT Vùng

6

Nguyễn Thị Hiền

Kỹ sư

Viện NC&PT Vùng

7

Đào Thùy Dương

Thạc sỹ

Viện NC&PT Vùng

8

Nguyễn Đắc Bình Minh

Tiến sỹ

Viện NC&PT Vùng

9

Phạm Thị Mỹ Phương

Tiến sỹ

Viện NC&PT Vùng

10

Chu Huy Tưởng

Thạc sỹ

Viện NC&PT Vùng

11

Nguyễn Thị Thanh Hương

Thạc sỹ

Viện NC&PT Vùng

12

Nguyễn Quỳnh Nga

Thạc sỹ

Viện Dược liệu

13

Đào Văn Minh

Thạc sỹ

Viện NC&PT Vùng

14

Đoàn Thị Bắc

Thạc sỹ

Viện NC&PT Vùng

15

Đoàn Văn Tú

Kỹ sư

Viện NC&PT Vùng

16

Trần Phú Thắng

Cử nhân

Viện NC&PT Vùng

- Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

Tháng 10 /2023 tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia mã số: NVQG-2020/ĐT.07

2.1. Danh mục các sản phẩm đã hoàn thành

2.1.1. Sản phẩm dạng 1

TT

Tên sản phẩm

Số lượng

Khối lượng

Chất lượng

Xuất sắc

Đạt

Không đạt

Xuất sắc

Đạt

Không đạt

Xuất sắc

Đạt

Không đạt

1

Mô hình sản xuất giống Trọng lâu Việt Nam

 

X

 

 

X

 

 

X

 

1.1

Vườn giống gốc Trọng lâu Việt Nam

 

X

 

 

X

 

 

X

 

1.2

Vườn sản xuất cây giống Trọng lâu Việt Nam

 

X

 

 

X

 

 

X

 

2

Mô hình sản xuất dược liệu Trọng lâu Việt Nam

 

X

 

 

X

 

 

X

 

3

Dược liệu Trọng lâu Việt Nam 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

2.1.2. Sản phẩm dạng 2

TT

Tên sản phẩm

Số lượng

Khối lượng

Chất lượng

Xuất sắc

Đạt

Không đạt

Xuất sắc

Đạt

Không đạt

Xuất sắc

Đạt

Không đạt

1

Báo cáo đặc điểm nông sinh học và giá trị sự dụng của nguồn gen Trọng lâu Việt Nam

 

X

 

 

X

 

 

X

 

2

Quy trình kỹ thuật sản xuất giống Trọng lâu Việt Nam

 

X

 

 

X

 

 

X

 

3

Quy trình kỹ thuật sản xuất dược liệu Trọng lâu Việt Nam theo hướng dẫn GACP-WHO

 

X

 

 

X

 

 

X

 

4

Tiêu chuẩn cơ sở của hạt giống Trọng lâu Việt Nam

 

X

 

 

X

 

 

X

 

5

Tiêu chuẩn cơ sở của cây giống Trọng lâu Việt Nam

 

X

 

 

X

 

 

X

 

6

Tiêu chuẩn cơ sở của dược liệu Trọng lâu Việt Nam (có chỉ tiêu định lượng thành phần hóa học chính)

 

X

 

 

X

 

 

X

 

2.1.3. Sản phẩm dạng 3

TT

Tên sản phẩm

Số lượng

Khối lượng

Chất lượng

Xuất sắc

Đạt

Không đạt

Xuất sắc

Đạt

Không đạt

Xuất sắc

Đạt

Không đạt

1

Bài báo khoa học

 

X

 

 

X

 

 

X

 

2.1.4. Kết quả tham gia đào tạo sau đại học

TT

Cấp đào tạo

Số lượng

Chuyên ngành đào tạo

Ghi chú

1

Thạc sỹ

01

Trồng trọt

Có minh chứng giao đề tài và công nhận tốt nghiệp

2.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao

TT

Tên sản phẩm

Thời gian dự kiến ứng dụng

Cơ quan dự kiến ứng dụng

Ghi chú

 

 

 

 

 

2.3. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

- Đã điều tra ghi nhận được sự phân bố, đánh giá về đặc điểm nông sinh học và giá trị dược liệu của cây Trọng lâu Việt Nam.

- Xây dựng được quy trình nhân giống và quy trình trồng cây Trọng lâu Việt Nam.

- Đã xây dựng tiêu chuẩn hạt giống, tiêu chuẩn cây giống và tiêu chuẩn cơ sở dược liệu của cây Trọng lâu Việt Nam.

2.4. Về hiệu quả của nhiệm vụ

2.4.1. Hiệu quả kinh tế

Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở dữ liệu, luận cứ khoa học để các địa phương quy hoạch, kế hoạch phát triển cây Trọng lâu Việt Nam. Đồng thời bổ sung vào tập đoàn cây dược liệu cho một số tỉnh miền Bắc cũng như ở Việt Nam loài dược liệu có giá trị cao.

2.4.2. Hiệu quả xã hội

Các kết quả nghiên cứu của đề tài có những đóng góp tích cực tới lĩnh vực khoa học công nghệ có liên quan như tuyển chọn cây giống gốc, kỹ thuật nhân giống, kỹ thuật trồng, kỹ thuật thu hái, sơ chế, và bảo quản dược liệu.

Tạo thêm công ăn việc làm cho người dân. Đặc biệt với vùng Tây Bắc, vốn có nhiều khó khăn về việc làm và thu nhập thấp. Giúp người dân trồng dược liệu có thêm lựa chọn và ổn định hơn về thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo.

2.5. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

1) Về tiến độ thực hiện:

- Nộp hồ sơ đúng hạn

X

- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng

 

- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng

 

2) Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

          - Xuất sắc                      

          - Đạt                               X

          - Không đạt                   

 

 

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 478

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)