Thứ tư, 04/10/2023 10:20 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “Sản xuất thử giống Cam Xã Đoài tại Nghệ An”, Mã số: NVQG-2019/DA.08

  1. Thông tin chung về nhiệm vụ:
  1. Tên nhiệm vụ: “Sản xuất thử giống Cam Xã Đoài tại Nghệ An”.
  2. Mã số: NVQG-2019/DA.08
  3. Tổng kinh phí: 9.880,0 triệu đồng.

Trong đó:

+ Kinh phí từ ngân sách SNKH: 4.880,0  triệu đồng.

+ Kinh phí từ nguồn khác:          5.000,0  triệu đồng.

  1. Thời gian thực hiện: từ 09/2019 đến 08/2023
  2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ
  3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Lê Văn Trường
  4. Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ:

STT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Lê Văn Trường

Thạc sỹ

Viện KHKTNN  Bắc Trung Bộ

2

Trần Thị Quỳnh Nga

Thạc sỹ

Viện KHKTNN  Bắc Trung Bộ

3

Nguyễn Văn Phường

Thạc sỹ

Trung tâm NC Cây ăn quả và cây công nghiệp Phủ Quỳ

4

Phạm Thị Sâm

Thạc sỹ

Trung tâm NC Cây ăn quả và cây công nghiệp Phủ Quỳ

5

Phan Duy An

Thạc sỹ

Viện KHKTNN  Bắc Trung Bộ

6

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Thạc sỹ

Viện KHKTNN  Bắc Trung Bộ

7

Trương Thị Hằng

Thạc sỹ

Viện KHKTNN  Bắc Trung Bộ

8

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Tiến sỹ

Viện Bảo vệ thực vật

9

Nguyễn Thanh Hải

Thạc sỹ

Viện KHKTNN  Bắc Trung Bộ

10

Trần Đình Hợp

Thạc sỹ

Viện KHKTNN  Bắc Trung Bộ

 
  1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

Dự kiến: Tháng 10/2023, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

  1.  Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết đăng tải tại phụ lục đính kèm:

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc gia mã số: NVQG-2019/DA.08

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 515

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)