Thứ sáu, 12/08/2022 16:10 GMT+7

Thông tin kết quả nhiệm vụ: “Thiết kế và chế tạo nguồn phổ siêu liên tục sử dụng sợi tinh thể quang tử có lõi rỗng chứa chất lỏng, định hướng ứng dụng trong quang phổ laser cực ngắn”, Mã số: ĐTĐL.CN-32/19

1. Thông tin chung về nhiệm vụ

Tên đề tài: Thiết kế và chế tạo nguồn phổ siêu liên tục sử dụng sợi tinh thể quang tử có lõi rỗng chứa chất lỏng, định hướng ứng dụng trong quang phổ laser cực ngắn.

- Mã số: ĐTĐL.CN-32/19

- Kinh phí: 5.500 triệu đồng

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 3 năm 2019 đến tháng 2 năm 2022

Thời gian gia hạn thực hiện nhiệm vụ 02 lần. Thực hiện 36 tháng.

- Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Vinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Cảnh Trung

- Các thành viên tham gia chính:

1. TS. Lê Cảnh Trung

2. TS. Bùi Đình Thuận

3. GS.TS. Đinh Xuân Khoa

4. GS.TS. Nguyễn Huy Bằng

5. PGS.TS. Chu Văn Lanh

6. TS. Nguyễn Tiến Dũng

7. TS. Phan Văn Thuận

8. TS. Hồ Đình Quang

9. TS. Hoàng Minh Đồng

2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 8 năm 2022, tại Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

3. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm: (chi tiết tại Tệp đính kèm)

Nguồn: Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên

Lượt xem: 516

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)