Thứ năm, 14/07/2022 11:01 GMT+7

Danh sách tổ chức và người đại diện sở hữu công nghiệp (cập nhật đến 30/6/2022)

Danh sách tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp và danh sách cá nhân đủ điều kiện hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (cập nhật đến 30/6/2022)

DANH SÁCH TỔ CHỨC DỊCH VỤ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP (cập nhật đến 30/6/2022)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP (cập nhật đến 30/6/2022) 

 

Nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ

Lượt xem: 2459

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)