Thứ sáu, 08/07/2022 22:36 GMT+7

Danh sách các tổ chức được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN tháng 6 năm 2022

Stt

Tên tổ chức

Cấp mới

Thay đổi, bổ sung

Số GCN

1

Trung tâm Khảo sát và kiểm định xây dựng

x

 

A-2482

2

Trung tâm Đầu tư sáng tạo và khai thác bản quyền tác giả số Việt Nam

x

 

A-2483

3

Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc

x

 

A-2480

4

Viện Nghiên cứu, đào tạo và thực hành Tâm lý - Giáo dục

x

 

A-2484

5

Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng tâm lý - giáo dục Đức Trí

x

 

A-2485

6

Trung tâm phát triển và ứng dụng công nghệ cao

 

x

A-220

7

Trung tâm Nghiên cứu phát triển nông nghiệp nông thôn

 

x

A-1145

8

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế

 

x

A-999

9

Viện nghiên cứu, ứng dụng và tư vấn môi trường

 

x

A-1932

10

Trung tâm nghiên cứu bảo vệ rừng

 

x

A-1085

11

Viện nghiên cứu thị trường - truyền thông quốc tế

 

x

A-2435

12

Trung tâm nghiên cứu và bồi dưỡng kỹ năng sống nụ cười hồng

 

x

A-2310

13

Viện nghiên cứu phát triển y dược học phía Nam

 

x

A-2195

14

Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng tâm lý - giáo dục An Hưng

x

 

A-2486

15

Viện phát triển nguồn nhân lực và nghiên cứu ứng dụng sản phẩm thiên nhiên

x

 

A-2487

16

Trung tâm tin học ICT Hà Nội

 

x

A-2277

17

Trung tâm phát triển kinh tế nông thôn

 

x

A-1211

18

Trung tâm phát triển bền vững

x

 

A-2490

19

Trung tâm nghiên cứu ứng dụng tâm lý - giáo dục Thiên thần nhỏ

x

 

A-2488

20

Trung tâm tư vấn đào tạo và chuyển giao công nghệ Valoma

x

 

A-2489

21

Trung tâm bảo tồn Gen và phát triển cây dược liệu Bắc Kan

x

 

A-2491

22

Viện nghiên cứu ứng dụng và chuyên giao công nghệ

x

 

A-2492

 

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 4264

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)