Thứ năm, 07/07/2022 09:14 GMT+7

Thông tin kết quả nhiệm vụ “Nghiên cứu thực nghiệm và lý thuyết hàm lực bức xạ và mật độ mức của một số hạt nhân kích thích”, Mã số: ĐTĐLCN.02/19

1. Thông tin chung về nhiệm vụ:

Tên đề tài: “Nghiên cứu thực nghiệm và lý thuyết hàm lực bức xạ và mật độ mức của một số hạt nhân kích thích

Mã số: ĐTĐLCN.02/19.

Kinh phí: 5.460 triệu đồng

Thời gian thực hiện: Từ 03/2019 đến 08/2021, được gia hạn đến hết 05/2022.

Tổ chức chủ trì:  Trường Đại học Duy Tân

Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Tấn Phúc

Các thành viên tham gia chính:

1. TS. Lê Tấn Phúc

2. PGS. TS. Nguyễn Quang Hưng

3. GS. TS. Lê Hồng Khiêm

4. PGS. TS. Phạm Đình Khang

5. TS. Nguyễn Xuân Hải

6. TS. Hoàng Anh Tuấn Kiệt

7. TS. Nguyễn Ngọc Duy

8. TS. Lê Ngọc Thiệm

9. TS. Nguyễn Ngọc Anh

10. TS. Lê Thị Quỳnh Hương

2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 8 năm 2022, tại Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

3. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết trong tệp đính kèm).

 

Nguồn: Vụ Khoa học xã hội, nhân văn và tự nhiên

Lượt xem: 943

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)