Thứ năm, 05/05/2022 23:05 GMT+7

Thông báo về việc dừng triển khai thực hiện dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi do Trung ương quản lý đối với dự án: “Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình phát triển hoa địa lan Trần Mộng Xuân (Cymbidium iroides) tại tỉnh Lai Châu”

          Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu tại Công văn số 379/SKHCN-QL ngày 25/4/2022 về việc đề nghị dừng thực hiện dự án ng dng khoa hc công nghxây dng mô hình phát trin hoa đa lan Trần Mộng Xuân (Cymbidium iroides) ti tnh Lai Châuthuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2019, Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:

          1. Đồng ý dừng triển khai thực hiện dự án nêu trên.

          2. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu chỉ đạo Tổ chức chủ trì báo cáo bằng văn bản chi tiết các nội dung công việc đã thực hiện, tình hình sử dụng kinh phí của Dự án và gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 30/5/2022 để kiểm tra, thẩm định theo quy định. Sau thời gian nêu trên Tổ chức chủ trì không có báo cáo, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiến hành các thủ tục thu hồi số kinh phí đã cấp theo đúng quy định hiện hành.

          Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo để Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu biết và phối hợp thực hiện./.

Công văn số 901/BKHCN-ĐP ngày 27/4/2022 về việc dừng triển khai thực hiện dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi do Trung ương quản lý

 

Nguồn: Vụ Phát triển KH&CN địa phương

Lượt xem: 4079

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)