Thứ sáu, 07/01/2022 11:57 GMT+7

Danh sách các tổ chức được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN tháng 12 năm 2021

Stt

Tên tổ chức

Cấp mới

Thay đổi, bổ sung

Số GCN

1.

Viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh

 

x

A-1683

2.

Viện phát triển và ứng dụng vật liệu âm thanh

x

 

A-2433

3.

Viện công nghệ Phacogen

x

 

A-2432

4.

Viện khoa học ứng dụng y dược Phương Đông

x

 

A-2434

5.

Viện nghiên cứu thị trường và truyền thông quốc tế

x

 

A-2435

6.

Trung tâm nghiên cứu và sản xuất học liệu

x

 

A-2437

7.

Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Việt Nam Bách nghệ Thực hành

 

x

A-2059

8.

Viện Nghiên cứu và ứng dụng mỹ thuật sản phẩm làng nghề Việt Nam

 

x

A-2053

9.

Trung tâm nghiên cứu, tư vấn và trị liệu tâm lý trẻ em Tâm An Hải Phòng

x

 

A-2436

10.

Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng năng lượng sinh học

 

x

A-1698

11.

Viện Nghiên cứu và phát triển công nghệ tế bào

x

 

A-2439

12.

Trung tâm nghiên cứu và sản xuất nguyên phụ liệu

x

 

A-2438

13.

Trường Đại học An ninh nhân dân

 

x

A-1824

14.

Viện Đổi mới công nghệ và đào tạo quốc tế

x

 

A-2441

15.

Trung tâm nghiên cứu y học và ứng dụng khả năng con người

x

 

A-2442

16.

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

 

x

A-271

17.

Trung tâm nghiên cứu ứng dụng tâm lý – giáo dục Vũ Nhâm Uyên

 

x

A-2086

18.

Trung tâm trẻ em và phát triển

x

 

A-2440

19.

Trung tâm phát triển công nghệ cao

 

x

A-029

20.

Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng tâm lý - giáo dục Cầu Vồng Xanh

x

 

A-2448

21.

Trung tâm nghiên cứu đất, phân bón và môi trường phía Nam

x

 

A-2443

22.

Trường quản trị và kinh doanh

 

x

A-1648

23.

Viện nghiên cứu quản lý hành chính

 

x

A-1138

 

 

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 5624

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)