Thứ tư, 15/09/2021 14:21 GMT+7

Ngày 19 tháng 7 năm 2021, Bộ Khoa học và Công nghệ đã đăng Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2022 thuộc Chương trình 562 tại các Quyết định số 1890/QĐ-BKHCN, số 1891/QĐ-BKHCN, số 1892/QĐ-BKHCN, số 1893/QĐ-BKHCN ngày 16/7/2021 của Bộ trưởng Bộ KH&CN) trên hệ thống cổng thông tin điện tử www.most.gov.vn, theo đó thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký là 17h00 ngày 17 tháng 9 năm 2021.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hiện nay nhiều địa phương phải thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, phong tỏa địa bàn để phòng chống dịch, điều này đã tác động làm chậm tiến độ lập hồ sơ đăng ký tuyển chọn của các tổ chức, đơn vị có nhu cầu đăng ký tham gia thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình 562.

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo điều chỉnh thời hạn nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn nhiệm vụ như sau:

1. Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 30 tháng 9 năm 2021. Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu của Bưu điện nơi gửi đến chậm nhất là 17h00 ngày 30 tháng 9 năm 2021.

2. Bổ sung phương thức gửi hồ sơ trực tuyến (hồ sơ điện tử dạng file PDF gửi về địa chỉ https://stm.most.gov.vn) đối với trường hợp tổ chức và cá nhân không thể gửi trực tiếp hoặc không thể gửi qua bưu điện trước ngày 30/9/2021; tổ chức và cá nhân gửi hồ sơ gốc đến Bộ Khoa học và Công nghệ khi được thông báo mở hồ sơ để xác định tính hợp lệ theo quy định tại Điều 7 của Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017.

Các nội dung khác liên quan đến hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, danh mục các nhiệm vụ không thay đổi theo Thông báo ngày 19 tháng 7 năm 2021, tại các địa chỉ sau:

https://www.most.gov.vn/vn/pages/Thongbao.aspx?vID=30, https://www.most.gov.vn/vn/pages/Thongbao.aspx?vID=31, https://www.most.gov.vn/vn/pages/Thongbao.aspx?vID=32, https://www.most.gov.vn/vn/pages/Thongbao.aspx?vID=33

Trong quá trình xây dựng hồ sơ, nếu có vướng mắc xin liên hệ với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên (hotline: Lĩnh vực Hóa học: 0934277732, Lĩnh vực Khoa học sự sống: 0983022688, Lĩnh vực Khoa học trái đất: 0914559928 và lĩnh vực khoa học Biển: 0903212957; email: xnt@most.gov.vn)".

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo để các tổ chức và cá nhân biết và tiến hành thực hiện./.

Tệp đính kèm:

Thông báo số 2516/TB-BKHCN ngày 14/9/2021 (.doc)

Thông báo số 2516/TB-BKHCN ngày 14/9/2021 (.pdf)

Nguồn: Vụ Kế hoạch – Tài chính; Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên

Lượt xem: 381

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)