Thứ sáu, 16/07/2021 16:21 GMT+7

Báo cáo tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Dự án SXTN “Hoàn thiện thiết kế, công nghệ chế tạo và sản xuất thử nghiệm hệ thống thiết bị điện phân nước tạo khí HHO sử dụng cho động cơ đốt trong” mã số: KC.05.15/16-20

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NHIỆM VỤ:

1. Tên nhiệm vụ:

Dự án SXTN “Hoàn thiện thiết kế, công nghệ chế tạo và sản xuất thử nghiệm hệ thống thiết bị điện phân nước tạo khí HHO sử dụng cho động cơ đốt trong”

Mã số: KC.05.15/16-20

Thuộc: Chương trình KH&CN “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng”, mã số KC.05/16-20

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

          - Làm chủ thiết kế, công nghệ chế tạo thiết bị điện phân nước tạo khí HHO trên cơ sở tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ nước ngoài.

- Sản xuất thử nghiệm các loại thiết bị điện phân nước tạo khí HHO trang bị cho xe buýt, tàu thủy, xe công ten nơ và hệ thống làm sạch động cơ đốt trong nhằm góp phần tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải khí gây ô nhiễm môi trường.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Ngô Văn Thanh

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty Cổ phần Fujidenki

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                                    25.200 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:                 7.200 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                       18.000 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: Tháng 06/2018

Kết thúc: Tháng 11/2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): Gia hạn đến hết tháng 04/2021.

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh

khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Ngô Văn Thanh

Tiến sỹ

Trường Đại học Điện lực

2

Nguyễn Trường Giang

Tiến sỹ

Trường Đại học Điện lực

3

Nguyễn Tiến Công

Kỹ sư

Công ty Cổ phần FUJIDENKI

4

Lục Bằng Giang

Kỹ sư

Công ty Cổ phần FUJIDENKI

5

Lê Thượng Hiền

Tiến sỹ

Trường Đại học Điện lực

6

Nguyễn Hồng Lĩnh

Tiến sỹ

Trường Đại học Điện lực

7

Lê Hà An

Kỹ sư

Trường Đại học Điện lực

8

Nguyễn Kiên Cường

Kỹ sư

Công ty Cổ phần

Thiết bị điện VINASINO

9

Lê Việt Dũng

Thạc sỹ

Trung tâm Ươm tạo và

Đào tạo Công nghệ cao

10

Lưu Tuấn Vũ

Kỹ sư

Công ty Cổ phần

Inox Miền Bắc

 

II. NỘI DUNG TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm:

Báo cáo tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: KC.05.15/16-20 (.pdf)

Báo cáo tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: KC.05.15/16-20 (.doc)
 

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 243

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)