Thứ năm, 08/07/2021 17:18 GMT+7

Thông tin chung về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “Nghiên cứu thiết kế và chế tạo robot y tế vận chuyển trong khu vực cách ly bệnh truyền nhiễm có nguy cơ cao” mã số: ĐTĐLCN-45/20

a. Thông tin chung:

- Tên nhiệm vụ:

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo robot y tế vận chuyển trong khu vực cách ly bệnh truyền nhiễm có nguy cơ cao, mã số: ĐTĐLCN-45/20

- Thuộc: Đề tài độc lập cấp quốc gia

- Thời gian thực hiện: 15 tháng (từ tháng 04/2020 đến tháng 06/2021)

- Tổng kinh phí: 9.900 triệu đồng, gồm:

                 + NSNN: 9.900 triệu đồng.

                 + Khác:    0 triệu đồng.

- Tổ chức chủ trì: Học viện Kỹ thuật Quân sự, Bộ Quốc phòng

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Tăng Quốc Nam

- Chủ nhiệm và các thành viên chính thực hiện đề tài như sau:

Số

TT

Chức danh khoa học, học vị, họ và tên

Cơ quan công tác

1

PGS.TS. Tăng Quốc Nam

Học viện Kỹ thuật Quân sự, Bộ Quốc phòng

2

TS. Lê Đình Sơn

Học viện Kỹ thuật Quân sự, Bộ Quốc phòng

3

TS. Hoàng Quang Chính

Học viện Kỹ thuật Quân sự, Bộ Quốc phòng

4

ThS. Hà Huy Hưng

Học viện Kỹ thuật Quân sự, Bộ Quốc phòng

5

TS. Nguyễn Anh Văn

Học viện Kỹ thuật Quân sự, Bộ Quốc phòng

6

TS. Nguyễn Đình Quân

Học viện Kỹ thuật Quân sự, Bộ Quốc phòng

7

ThS. Hoàng Văn Tiến

Học viện Kỹ thuật Quân sự, Bộ Quốc phòng

8

ThS. Nguyễn Đức Anh

Học viện Kỹ thuật Quân sự, Bộ Quốc phòng

9

TS. Trần Văn An

Học viện Kỹ thuật Quân sự, Bộ Quốc phòng

10

TS. Lê Bá Chung

Học viện Kỹ thuật Quân sự, Bộ Quốc phòng

11

ThS. Nguyễn Thế Hưng

Học viện Kỹ thuật Quân sự, Bộ Quốc phòng

12

TS. Trương Xuân Tùng

Học viện Kỹ thuật Quân sự, Bộ Quốc phòng

13

KS. Nguyễn Đắc Thắng

Học viện Kỹ thuật Quân sự, Bộ Quốc phòng

14

ThS. Tạ Đức Hải

Học viện Kỹ thuật Quân sự, Bộ Quốc phòng

15

KS. Nguyễn Ngọc Bình

Học viện Kỹ thuật Quân sự, Bộ Quốc phòng

16

TS. Nguyễn Ngọc Hòa

Học viện Kỹ thuật Quân sự, Bộ Quốc phòng

17

PGS.TS. Ngô Thành Long

Học viện Kỹ thuật Quân sự, Bộ Quốc phòng

18

TS. Lê Trường Sơn

Học viện Kỹ thuật Quân sự, Bộ Quốc phòng

19

TS. Dương Mạnh Hùng

Học viện Kỹ thuật Quân sự, Bộ Quốc phòng

 

b. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

Thứ 6, ngày 23/7/2021 tại Bộ Khoa học và Công nghệ

c. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại Tệp đính kèm)

Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia mã số: ĐTĐLCN-45/20

Nguồn: Vụ Công nghệ cao

Lượt xem: 658

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)