Thứ ba, 29/06/2021 17:44 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia Nghiên cứu ứng dụng liệu pháp tế bào CAR-T trong điều trị bệnh bạch cầu nguyên bào lympho cấp”, mã số KC10.39/16-20

Tổng kinh phí: 7.280 triệu đồng, trong đó:

+ Kinh phí từ ngân sách SNKH:                    7.280 triệu đồng.

+ Kinh phí từ nguồn khác:                                     0 triệu đồng

Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2019 đến tháng 11/2020;

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Học viện Quân y;

Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Cấn Văn Mão;

Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ:

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học

quan công tác

1

PGS. TS. Cấn Văn Mão

Chủ nhiệm đề tài

Học viện Quân y

2

TS. Đặng Thành Chung

Thư ký đề tài

Học viện Quân y

3

GS.TS. Nguyễn Lĩnh Toàn

Thành viên chính

Học viện Quân y

4

TS. Chử Văn Mến

Thành viên chính

Học viện Quân y

5

TS. Phạm Thế Tài

Thành viên chính

Học viện Quân y

6

GS. TS. Nguyễn Văn Ba

Thành viên chính

BVQY 103 - Học viện Quân y

7

ThS. Hồ Viết Hoành

Thành viên chính

BVQY 103 - Học viện Quân y

8

BSCKI. Phạm Khánh Hưng

Thành viên chính

BVQY 103 - Học viện Quân y

9

TS. Lê Quang Hòa

Thành viên chính

Viện CNSH-CNTP, Đại học Bách Khoa Hà Nội

10

TS. Phùng Thị Thủy

Thành viên chính

Viện CNSH-CNTP, Đại học Bách Khoa Hà Nội

 

1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 07/2021, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia mã số KC10.39/16-20

Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia mã số KC10.39/16-20

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 1812

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)