Thứ hai, 31/05/2021 15:15 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia "Đánh giá thực trạng kháng kháng sinh của vi khuẩn tại Việt Nam, xác định đặc điểm cấu trúc gen và yếu tố liên quan của các vi khuẩn kháng thuốc thường gặp ở Việt Nam", mã số HNQT/SPĐP/02.16

I. Thông tin chung:

1. Tên nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về KH&CN đến năm 2020: Đánh giá thực trạng kháng kháng sinh của vi khuẩn tại Việt Nam, xác định đặc điểm cấu trúc gen và yếu tố liên quan của các vi khuẩn kháng thuốc thường gặp ở Việt Nam, mã số HNQT/SPĐP/02.16. 

2. Kinh phí thực hiện: 3820 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 3820 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

3. Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ tháng 01/10/2016 đến tháng 30/12/2020

4. Tổ chức chủ trì: Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Trần Huy Hoàng

II.  Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

1. Thời gian dự kiến: Tháng 6-7/2020.

2. Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tin chi tiết tại Tệp đính kèm.

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 701

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)