Thứ hai, 31/05/2021 14:46 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “Nghiên cứu sử dụng tế bào gốc tự thân trong điều trị đột quỵ não”, mã số KC.10.24/16-20

Tổng kinh phí: 6.710 triệu đồng, trong đó:

+ Kinh phí từ ngân sách SNKH:                    6.710 triệu đồng.

+ Kinh phí từ nguồn khác:                                     0 triệu đồng

Thời gian thực hiện: Từ tháng 7/2018 đến tháng 4/2021;

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bộ Quốc phòng;

Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Nguyễn Hoàng Ngọc;

Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ:

TT

Họ và tên

Chức danh

khoa học

Cơ quan công tác

1

PGS. TS Nguyễn Hoàng Ngọc

Chủ nhiệm đề tài

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

2

TS Nguyễn Văn Tuyến

Thư ký đề tài

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

3

PGS.TS Lý Tuấn Khải

Thành viên chính

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

4

TS Lê Đình Toàn

Thành viên chính

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

5

Thạc sĩ Lê Chi Viện

Thành viên chính

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

6

TS Nguyễn Quang Lĩnh

Thành viên chính

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

7

TS. Đinh Thị Hải Hà

Thành viên chính

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

8

Thạc sĩ Nguyễn Cẩm Thạch

Thành viên chính

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

9

BS CKII Nguyễn Văn Thạch

Thành viên chính

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

10

TS. Nguyễn Trọng Tuyển

Thành viên chính

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

11

BS CK 1. Hồ Xuân Trường

Thành viên chính

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

12

PGS.TS Nguyễn Minh Lý

Thành viên chính

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

13

BSCK 1. Tạ Đức Thao

Thành viên chính

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

14

BSCK 1. Nguyễn Thị Loan

Thành viên chính

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

15

ThS. Nguyễn Thị Cúc

Thành viên chính

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

16

BS. Nguyễn Hải Linh

Thành viên chính

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 6/2021, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia mã số KC.10.24/16-20

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia mã số KC.10.24/16-20

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 625

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)