Thứ ba, 06/04/2021 16:32 GMT+7

Hà Nội ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học - công nghệ cấp thành phố

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND (ngày 1-4-2021) về Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học - công nghệ cấp thành phố.

Quy chế này quy định về quản lý các nhiệm vụ khoa học - công nghệ cấp thành phố có sử dụng ngân sách của thành phố Hà Nội, bao gồm: Đề tài khoa học - công nghệ, đề án khoa học, dự án sản xuất thử nghiệm, dự án khoa học - công nghệ, chương trình khoa học - công nghệ. Các nhiệm vụ khoa học - công nghệ tiềm năng, nhiệm vụ khoa học - công nghệ liên kết, các dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố Hà Nội không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chế này.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 11-4-2021, thay thế Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 19-8-2016 của UBND thành phố Hà Nội.

Liên kết nguồn tin:

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Oto-xemay/995368/ha-noi-ban-hanh-quy-che-quan-ly-cac-nhiem-vu-khoa-hoc---cong-nghe-cap-thanh-pho

Nguồn: Báo Hànộimới

Lượt xem: 498

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)