Thứ hai, 18/01/2021 15:37 GMT+7

Thông tin chi tiết về nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: "Vấn đề hiệu ứng đám đông trong quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay"

I. Thông tin chung:

1.1. Tên đề tài: "Vấn đề hiệu ứng đám đông trong quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay"

1.2. Mã số: KX.01.47/16-20

1.3. Kinh phí thực hiện: 3.100 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 3.100 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

1.4 Thời gian thực hiện: 18 tháng, từ tháng 06/2019 đến hết tháng 11/2020.

1.5 Tổ chức chủ trì: Viện Chính sách và Quản lý (thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn).

1.6. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Dũng

1.7. Các thành viên chính tham gia thực hiện đề tài:
 

Số

TT

Họ và tên

Chức danh  khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Nguyễn Mạnh Dũng

PGS.TS

Viện Chính sách và Quản lý

2

Nguyễn Văn Lượt

PGS.TS

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

3

Trịnh Thị Linh

PGS.TS

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

4

Trần Thị Minh Đức

GS.TS

Đại học Quốc gia Hà Nội

5

Lã Thị Thu Thủy

PGS.TS

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

6

Lê Hữu Anh

PGS.TS

Học viện Cảnh sát Nhân dân

7

Đào Thanh Trường

PGS.TS

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG HN

8

Nguyễn Hồi Loan

PGS.TS

Đại học Quốc gia Hà Nội

9

Nguyễn Hoàng Anh

PGS.TS

Đại học Quốc gia Hà Nội

10

Lưu Trang

PGS.TS

Đại học Đà Nẵng

 

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

2.1 Thời gian dự kiến: Quý I năm 2021

2.2 Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

III. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số KX.01.47/16-20

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 396

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)