Thứ tư, 11/11/2020 15:43 GMT+7

Thủ tướng trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm thành viên Chính phủ

Chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Chiều 11/11, Quốc hội nghe các báo cáo và thảo luận về công tác nhân sự. 

Cụ thể, theo chương trình, Quốc hội nghe báo cáo kết quả thảo luận ở đoàn về đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng.

Quốc hội nghe Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tiếp đó, Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh, chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó Ban Kiểm phiếu làm việc và công bố kết quả kiểm phiếu phê chuẩn việc miễn nhiệm nói trên.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh, chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng.

Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở đoàn về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; việc phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao.

Liên kết nguồn tin: http://baochinhphu.vn/Nhan-su/Thu-tuong-trinh-Quoc-hoi-phe-chuan-bo-nhiem-thanh-vien-Chinh-phu/413637.vgp

Nguồn: Báo điện tử Chính phủ

Lượt xem: 946

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)