Thứ tư, 22/07/2020 14:50 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu phát triển cụm tương hỗ vải thiều Lục Ngạn, Bắc Giang

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Nghiên cứu phát triển cụm tương hỗ vải thiều Lục Ngạn, Bắc Giang

Mã số đề tài: ĐTĐL.XH-03/18

Thuộc Nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập cấp quốc gia

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

Xác định được cơ sở lý luận về cụm tương hỗ; đánh giá thực trạng và đề xuất định hướng, giải pháp phát triển cụm tương hỗ nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trước hết là cho vùng vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang), sau đó áp dụng cho các vùng vải thiều trọng điểm khác ở phía Bắc

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Hoàng Sỹ Động

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ hợp tác kinh tế quốc tế, Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia

Địa chỉ: Số 6/91 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

5. Kinh phí thực hiện:

Tổng số kinh phí thực hiện:            3.773triệu đồng, trong đó:

+ Kính phí ngân sách nhà nước trung ương: 3.430 triệu đồng.

+ Kinh phí ngân sách sự nghiệp KH&CN địa phương: 343 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện:

- Theo Hợp đồng đã ký kết: từ tháng 3 năm 2018 đến tháng 3 năm 2020

- Thực tế thực hiện: từ tháng 3 năm 2018 đến tháng 3 năm 2020 vì dịch Covid-19 đến đầu tháng 6, 2020 Trung tâm nộp thành quả lên Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Được gia hạn (nếu có): Không.

Chi tiết được đăng tải tại đây.

 

Nguồn: Vụ Phát triển KH&CN địa phương

Lượt xem: 897

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)