Thứ ba, 21/07/2020 21:03 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia “Nghiên cứu chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam và Cuba phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong bối cảnh quá trình nâng cấp mô hình kinh tế của Cuba và tiến trình đổi mới, hội nhập quốc tế của Việt Nam”, mã số NĐT.39.CUBA/18

I. Thông tin chung:

1. Tên nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư: “Nghiên cứu chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam và Cuba phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong bối cảnh quá trình nâng cấp mô hình kinh tế của Cuba và tiến trình đổi mới, hội nhập quốc tế của Việt Nam”, mã số NĐT.39.CUBA/18

2. Kinh phí thực hiện: 3.500 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 3.500 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

3.Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ tháng 4/2018 đến tháng 6/2020

4. Tổ chức chủ trì: Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ.

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Trần Ngọc Ca

II.  Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

1. Thời gian dự kiến: Tháng 8/2020.

2. Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tin chi tiết tại Tệp đính kèm.

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 758

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)