Thứ năm, 09/07/2020 10:03 GMT+7

Thông báo nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Khai thác và phát triển nguồn gen cá song chanh (Epinephelus malabaricus Bloch & Schneider, 1801)

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Khai thác và phát triển nguồn gen cá song chanh (Epinephelus malabaricus Bloch & Schneider, 1801).

Thuộc: Nhiệm vụ quỹ gen.

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

Khai thác và phát triển bền vững nguồn gen cá song chanh (Epinephelus malabaricus Bloch & Schneider, 1801).

   3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Hoàng Nhật Sơn

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                 5.670 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:  5.200 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                     470    triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: tháng 06 năm 2016

Kết thúc: tháng 07 năm 2019

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): đến tháng 5/2020

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:
 

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Hoàng Nhật Sơn

Nghiên cứu viên, ThS.

Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I

2

Bùi Văn Điền

Nghiên cứu viên, ThS.

Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I

3

Phạm Văn Thìn

Nghiên cứu viên, KS

Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I

4

Đỗ Xuân Hải

Nghiên cứu viên, ThS.

Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I

5

Vũ Đình Thúy

Nghiên cứu viên, ThS.

Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I

6

Trần Trọng Lượng

Nghiên cứu viên, KS

Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I

7

Nguyễn Đức Tuấn

Nghiên cứu viên, ThS.

Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I

8

Đoàn Bá Thy

Nghiên cứu viên, KS

Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I

9

Lê Minh Toán

Nghiên cứu viên, ThS.

Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I

10

Bùi Mỹ Ánh

Nghiên cứu viên, KS

Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I

 

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm vụ

- Tháng 7/2020 tại Trụ sở Bộ KH&CN, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại đây.

 

Nguồn: Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế-kỹ thuật

Lượt xem: 1925

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)