Thứ tư, 08/07/2020 15:52 GMT+7

Danh sách các tổ chức được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN tháng 06 năm 2020

Stt

Tên tổ chức

Cấp mới

Thay đổi, bổ sung

Ghi chú

1

Trung tâm kỹ thuật - công nghệ

x

 

 

2

Trung tâm nghiên cứu sinh thái nhân văn vùng cao

 

x

 

3

Viện quản lý và phát triển châu Á

 

x

 

4

Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia

 

x

 

5

Trung tâm hỗ trợ, chuyển giao CN hoa, sinh vật cảnh và PTNT

 

x

 

6

Viện nghiên cứu phát triển y dược việt

x

 

 

7

Trung tâm NC-UD tâm lý và giáo dục Ngọc Việt

x

 

 

8

Viện khoa học đào tạo và đầu tư quốc tế

x

 

 

9

Trung tâm tư vấn thiết kế và chuyển giao CN

 

x

 

10

Viện chuyên ngành cầu hầm

x

 

 

11

Viện nghiên cứu phát triển bền vững vùng

 

x

 

12

Viện khoa học và đổi mới sáng tạo

 

x

 

13

Trung tâm tư vấn và truyền thông môi trường

 

x

 

14

Viện sức khỏe và môi trường vì cộng đồng

x

 

 

15

Viện chuyên ngành môi trường

 

x

 

16

Viện nghiên cứu phát triển bồi dưỡng tài năng trẻ

 

x

 

17

Trung tâm kỹ thuật thông tin công nghệ cao

 

x

 

18

Viện khoa học giáo dục và quản lý kinh tế

x

 

 

19

Viện đổi mới sáng tạo và công nghệ Lefaso

 

x

 

20

Viện nghiên cứu sáng chế và khai thác công nghệ

 

x

 

21

Trung tâm DV tư vấn và CGCN khí tượng thủy văn và môi trường

 

x

 

22

Trung tâm NC và UD tâm lý - giáo dục Thiên Đức

x

 

 

23

Trung tâm nghiên cứu và tư vấn về phát triển

x

 

 

24

Viện nghiên cứu phát triển kinh tế tuần hoàn

x

 

 

25

Viện hóa học vật liệu

 

x

 

26

Viện phát triển nhân lực y tế

x

 

 

27

Viện nghiên cứu ứng dụng tâm lý - giáo dục

x

 

 

28

Viện kinh tế - xã hội và công nghệ

x

 

 

29

Trung tâm hành động vì sức khỏe

x

 

 

30

Viện nghiên cứu ứng dụng kiến trúc phong thủy vào đời sống

x

 

 

31

Viện nghiên cứu phát triển văn hóa, ngôn ngữ và giáo dục

x

 

 

32

Viện sinh thái và môi trường

 

x

 

33

Viện nghiên cứu phát triển nhân lực Đông Nam Á

x

 

 

34

Viện khoa học và công nghệ quân sự

 

x

 

 

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 1824

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)