Thứ hai, 29/06/2020 14:48 GMT+7

Thông tin nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu thử nghiệm mô hình sản xuất sợi từ cuống lá sen.

I. Thông tin chung về nhiệm vụ

1. Tên đề tài: Nghiên cứu thử nghiệm mô hình sản xuất sợi từ cuống lá sen.

Mã số đề tài: ĐTĐL.CN-12/16

Thuộc nhiệm vụ độc lập cấp quốc gia

2. Mục tiêu nhiệm vụ

- Xây dựng được quy trình kỹ thuật trồng sen để lấy sợi, quy trình công nghệ thu tơ, se sợi, tạo sản phẩm sợi dệt từ cuống lá sen tại Việt Nam.

- Xây dựng mô hình trồng sen lấy sợi và chế biến, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm dệt từ tơ cuống lá sen phù hợp với điều kiện tại một số địa phương ở Việt Nam (xây dựng 03 mô hình trồng với tổng diện tích 1.500m2 mô hình trồng và 03 điểm chế biến sợi và dệt sen, trình độ kỹ thuật thủ công) .

- Tạo ra sản phẩm dệt mới từ tơ cuống lá sen có hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân Việt Nam.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS. TSKH Nguyễn Duy Chuyên

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ

Viện Kinh tế Sinh thái

Tổ chức phối hợp thực hiện đề tài:

  • Viện dệt may, Tập đoàn dệt may Việt Nam

  • Công ty TNHH Hiệp Hòa

  • Công  ty TNHH sự kiện và truyền thông Hãy cười lên (Say Cheese)

  • Phân Viện Điều tra Quy hoạch rừng Nam Bộ

  • Trung tâm tài nguyên và Môi trường Lâm nghiệp/ Viện Điều tra Quy hoạch rừng

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                                   3.140 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:                   3.140 triệu đồng.

                 Kinh phí từ nguồn khác:                                   0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 36 tháng

Bắt đầu: tháng 10/2016;                              Kết thúc: tháng 10/2019.

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền: 07/2020

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Nguyễn Duy Chuyên

Phó giáo sư, Tiến sĩ khoa học

Viện Kinh Tế Sinh Thái

2

Trần Lưu Vân Hiền

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Viện Kinh Tế Sinh Thái

3

Hà Chu Chử

Giáo sư, Tiến sĩ

Viện Kinh Tế Sinh Thái

4

Trần Thị Quốc Khánh

Tiến sĩ

Uỷ viên thường trực Ủy ban Khoa Học, Công Nghệ và Môi trường  Quốc Hội

5

Nguyễn Thị Minh Tâm

Tiến sĩ

Trung tâm phát triển đông dược bệnh viện y học cổ truyền Việt Nam

6

Nguyễn Huy Thắng

Thạc sĩ

Trung tâm TNMT, Viện Điều tra QH rừng

7

Vũ Cường

Thạc sĩ

Vụ Thị trường châu Á – Thái Bình Dương – Bộ Công Thương

8

Hoàng Nguyễn Giáp

Thạc sĩ

Viện Kinh Tế Sinh Thái

9

Nguyễn Minh Tuấn

Tiến sĩ

Bộ môn dệt & thời trang Đại Học Bách khoa Hà Nội

10

Nguyễn Xuân Thu

Thạc sĩ

Công Ty thiết kế thời trang  Xuân Thu

Chi tiết được đăng tải tại đây.

 

Nguồn: Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế-kỹ thuật

Lượt xem: 2248

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)