Thứ sáu, 26/06/2020 16:27 GMT+7

Thông báo về giải thể tổ chức khoa học và công nghệ

Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế được thành lập theo Quyết định số 684/QĐ-LHH ngày 29/5/2006 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-520 đăng ký lần thứ 2 ngày 27/4/2012.

 Ngày 26/6/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được Quyết định số 404/QĐ-LHHVN ngày 19/5/2020 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc giải thể Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế và bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-520 cấp ngày 27/4/2012.

Đề nghị Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế hoàn thiện các công việc liên quan đến giải thể tổ chức khoa học và công nghệ được quy định tại Điều 16 Chương 2 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

Xin thông báo các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan được biết./.

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 1869

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)