Thứ năm, 19/03/2020 13:52 GMT+7

Thông báo thực hiện Quyết định số 578/QĐ-BKHCN ngày 09/03/2020 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc phê duyệt nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2020

Thực hiện Quyết định số 578/QĐ-BKHCN ngày 09/03/2020 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc phê duyệt nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2020, Bộ KH&CN thông báo như sau:

1. Phương thức tuyển chọn: Phương thức xét giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ (Chi tiết xem tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ)

2. Hồ sơ nhiệm vụ được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.

3. Nơi nhận Hồ sơ: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (số 08 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội).

4. Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ nhiệm vụ được gửi trực tiếp đến Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (qua bộ phận văn thư của Tổng cục) chậm nhất trước ngày 10/4/2020.

Trong quá trình xây dựng hồ sơ, nếu có vướng mắc xin liên hệ với Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổng cục TCĐLCL (Tel: 024.37911626; email: vukhtc@tcvn.gov.vn)./.

Tệp đính kèm:

Quyết định số 578/QĐ-BKHCN ngày 09/03/2020 (.pdf)

Quyết định số 578/QĐ-BKHCN ngày 09/03/2020 (.doc)

Phụ lục Quyết định số 578/QĐ-BKHCN ngày 09/03/2020 (.doc)

Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Lượt xem: 1040

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)