Thứ năm, 13/02/2020 11:29 GMT+7

Thông báo về chương trình học bổng KOICA và học bổng Chính phủ Australia

Kính gửi:  Các đơn vị trực thuộc Bộ                                        

Vụ Tổ chức cán bộ thông báo về các chương trình học bổng KOICA và học bổng Chính phủ Úc trong năm 2020, cụ thể như sau:

1. Học bổng thạc sĩ KOICA

Năm 2020, KOICA sẽ cung cấp 21 Chương trình học bổng cấp bằng thạc sĩ. Mỗi ứng viên chỉ có thể đăng ký 01 chương trình học bổng và được lựa chọn thông qua một cuộc thi cạnh tranh với các quốc gia khác. Thông tin chi tiết về các Chương trình học bổng tham khảo tại đường link: http://www.koica.go.kr/ciat/index.do

Công văn cử cán bộ tham gia dự tuyển của đơn vị gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 10/3/2020. Sau khi Bộ có công hàm gửi Văn phòng KOICA, cán bộ được cử sẽ nộp hồ sơ dự tuyển trực tiếp tại Văn phòng KOICA Việt Nam, muộn nhất vào ngày 24/3/2020.

2. Học bổng thạc sĩ của Chính phủ Australia

Học bổng Chính phủ Australia vòng tuyển chọn năm 2020/2021 sẽ bắt đầu nhận hồ sơ trực tuyến từ ngày 01/02 – 30/4/2020. Ứng viên được học bổng sẽ được hỗ trợ đào tạo tiếng Anh tối đa 12 tháng để đạt tối thiểu IELT 6.5, không có điểm thành phần dưới 6.0 hoặc chứng chỉ TOEFL/PTE tương đương. Thông tin chi tiết về chương trình học bổng tham khảo tại trang web: http://www.australiaawardsvietnam.org.

Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi thông tin về các Chương trình học bổng nêu trên tới công chức, viên chức của đơn vị và xem xét, cử ứng viên phù hợp tham gia dự tuyển./.

Nguồn: Vụ Tổ chức cán bộ

Lượt xem: 2730

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)