Thứ sáu, 22/11/2019 14:43 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: "Nghiên cứu, phát triển hệ thống phân tích vết truy cập dịch vụ cho phép phát hiện, cảnh báo hành vi bất thường và nguy cơ mất an toàn thông tin trong Chính phủ điện tử", Mã số KC.01.05/16-20

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Nghiên cứu, phát triển hệ thống phân tích vết truy cập dịch vụ cho phép phát hiện, cảnh báo hành vi bất thường và nguy cơ mất an toàn thông tin trong Chính phủ điện tử.

Mã số đề tài, dự án: KC.01.05/16-20

2. Mục tiêu

(1) nghiên cứu, đề xuất giải pháp thu thập và phân tích vết truy cập các máy chủ tại các cơ quan cấp Tỉnh/Thành phố/Bộ, nhằm trích xuất các thông tin có giá trị hỗ trợ phát hiện, cảnh báo hành vi bất thường và đảm bảo an toàn thông tin;

(2) xây dựng, phát triển hệ thống phân tích nhật ký vết truy cập dịch vụ hỗ trợ phát hiện, cảnh báo hành vi bất thường và nguy cơ mất an toàn thông tin và triển khai thử nghiệm tại cơ quan cấp Tỉnh/Thành phố/Bộ.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: Hoàng Xuân Dậu

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

5. Tổng kinh phí thực hiện:  5.490 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: Bắt đầu: 10/2017, Kết thúc: 9/2019

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số TT

 

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

 

Cơ quan công tác

1

Hoàng Xuân Dậu

TS

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

2

Nguyễn Ngọc Điệp

TS

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

3

Phạm Hoàng Duy

TS

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

4

Nguyễn Mạnh Sơn

ThS

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

5

Ngô Quốc Dũng

TS

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

6

Đỗ Xuân Chợ

TS

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

7

Hoàng Đăng Hải

PGS.TSKH

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

8

Trần Mạnh Thắng

ThS

Cục An toàn thông tin

9

Nguyễn Ngọc Quân

ThS

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

10

Nguyễn Thị Thanh Thủy

ThS

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

 

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại Tệp đính kèm)
 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 1067

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)