Thứ sáu, 04/10/2019 14:17 GMT+7

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2019 của Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia

Căn cứ công văn số 2988/BKHCN-TCCB ngày 24 tháng 9 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019  của Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia năm 2019, Văn phòng Chương trình quốc gia thông báo tuyển dụng 06 chỉ tiêu viên chức ngạch chuyên viên năm 2019, cụ thể như sau:

I. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

II. Điều kiện đăng ký tuyển dụng

1. Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển

- Người có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

- Đủ sức khỏe thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Ưu tiên trong tuyển dụng

Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức; nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

III. Nội dung, phương thức xét tuyển

1. Nội dung xét tuyển

a. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm.

b. Vòng 2: Phỏng phấn để kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

2. Cách xác định người trúng tuyển

- Có kết quả phỏng vấn quy định tại khoản 2 Điều 11 của Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ đạt từ 50 điểm trở lên.

- Có sổ điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định 161/2018/NĐ-CP (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi tiêu chuẩn được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 161/2018/NĐ-CP cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định 161/2018/NĐ-CP (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành vòng 2 quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 161/2018/NĐ-CP này cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Văn phòng Chương trình quốc gia có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

- Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả tuyển dụng cho các kỳ xét tuyển lần sau.

IV. Vị trí, chỉ tiêu, yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo và các yêu cầu khác theo vị trí việc làm dự tuyển: Theo phụ lục đính kèm

V. Hồ sơ dự tuyển:

1. Thủ tục hồ sơ:

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu tại Phụ lục Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ;

- Bản sơ yếu lý lịch thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập (có chứng thực) theo yêu cầu vị trí dự tuyển. Trong trường hợp có văn bản do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định.

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong xét tuyển viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc chứng nhận.

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí, hoàn toàn chịu trách nhiệm về hồ sơ đăng ký dự thi. Trường hợp thí sinh nộp vào từ 02 vị trí trở lên, khai man không đúng sự thật sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi hoặc bị hủy kết quả thi tuyển.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính, từ ngày 04 tháng 10 năm 2019 đến hết ngày 04 tháng 11 năm 2019 tại phòng Hành chính - Tài vụ, Văn phòng các Chương trình khọc và công nghệ quốc gia, số phòng 1116, Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội (liên hệ bà Trần Thị Huyền Trang, điện thoại 024.35551726).

VI. Thời gian xét tuyển, lệ phí tuyển dụng

1. Thời gian xét tuyển: Đợt xét tuyển viên chức của Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia dự kiến tổ chức trong tháng 11 năm 2019.

2. Lệ phí thi: Thí sinh đủ điều kiện đăng kí tuyển dụng nộp lệ phí 500.000đ/1 hồ sơ (theo quy định tại thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

Tệp đính kèm: Tiêu chuẩn tuyển dụng

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 2430

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)