Thứ hai, 07/10/2019 14:50 GMT+7

Báo cáo tự đánh giá nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học và giải pháp khai thác hợp lý, bảo vệ nguồn lợi hải sản vùng biển Quảng Nam và lân cận

I. Thông tin chung về nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học và giải pháp khai thác hợp lý, bảo vệ nguồn lợi hải sản vùng biển Quảng Nam và lân cận.

Mã số đề tài: ĐTĐLCN.30/16

Thuộc:

- Chương trình  (tên, mã số chương trình):  Đề tài Độc lập cấp Nhà nước

- Khác (ghi cụ thể):

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Cung cấp được các cơ sở khoa học và thực tiễn để quản lý nghề cá hiệu quả và bền vững vùng biển tỉnh Quảng Nam và lân cận.

- Xây dựng giải pháp khai thác hợp lý và bảo vệ nguồn lợi hải sản khu vực nghiên cứu.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: Trần Đức Phú

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Nha Trang

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                  6.285  triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:        6.100       triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                      185    triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: từ tháng 10 năm 2016 đến tháng 9 năm 2019

  Bắt đầu:  tháng 10 năm 2016

Kết thúc: tháng 9 năm 2019

Chi tiết được đăng tải tại đây.

 

Nguồn: Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên

Lượt xem: 1332

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)