Thứ năm, 26/09/2019 10:49 GMT+7

Thông báo mở lớp hướng dẫn khai thác thông tin sở hữu công nghiệp

Nhằm giới thiệu, hướng dẫn các kỹ năng khai thác thông tin sở hữu công nghiệp, giúp bạn đọc tìm kiếm  thông tin một cách đầy đủ, chính xác và nhanh chóng nhất trên các cơ sở dữ liệu của Việt Nam và của nước ngoài, trong Quý IV năm 2019, Cục Sở hữu trí tuệ triển khai các lớp hướng dẫn khai thác thông tin sở hữu công nghiệp như sau:
 

Thời gian
thực hiện

Tên lớp tập huấn

Tên bài giảng

Ngày thực hiện

Đơn vị thực hiện

Số buổi

Tháng 10/2019

Những vấn đề cần lưu ý khi thẩm định hình thức đơn đăng ký sáng chế

Buổi sáng: - Chuyên đề 1: Quy trình thẩm định hình thức đơn đăng ký sáng chế;

Buổi chiều: - Chuyên đề 2: Những vấn đề cần lưu ý trong giai đoạn thẩm định hình thức đơn đăng ký sáng chế.

18/10/2019

TT, TTSC

02

Những vấn đề cần lưu ý khi thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế

Buổi sáng: - Chuyên đề 1: Quy trình thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế;

Buổi chiều: - Chuyên đề 2: Những vấn đề cần lưu ý trong giai đoạn thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế.

19/10/2019

TT, TTSC

02

Tháng 11/2019

Khai thác thông tin nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp

Buổi sáng: - Chuyên đề 1: Hướng dẫn tra cứu thông tin nhãn hiệu;

Buổi chiều: - Chuyên đề 2: Hướng dẫn tra cứu thông tin kiểu dáng công nghiệp.

22/11/2019

TT, TTSC

02

Khai thác thông tin sáng chế và hướng dẫn sử dụng bản đồ sáng chế

Buổi sáng: - Chuyên đề 1: Khai thác thông tin sáng chế nhằm sử dụng tự do công nghệ trong nước/nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam;

Buổi chiều: - Chuyên đề 2: Sử dụng bản đồ sáng chế và báo cáo toàn cảnh sáng chế phục vụ mục đích dự báo, hoạch định chính sách nghiên cứu và phát triển.

23/11/2019

TT

02

Tháng 12/2019

Khai thác thông tin và hướng dẫn viết bản mô tả sáng chế (lĩnh vực cơ khí – điện tử)

 

Buổi sáng: - Chuyên đề 1: Tổng quan thông tin sáng chế và kỹ năng khai thác thông tin sáng chế

Buổi chiều: - Chuyên đề 2: Hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký sáng chế và viết bản mô tả sáng chế lĩnh vực cơ khí – điện tử.

20/12/2019

TT, TTSC

02

Khai thác thông tin và hướng dẫn viết bản mô tả sáng chế (lĩnh vực hóa – dược)

Buổi sáng: - Chuyên đề 1: Hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký sáng chế và viết bản mô tả sáng chế lĩnh vực hóa - dược;

Buổi chiều: - Chuyên đề 2: Thực hành tra cứu thông tin sáng chế và viết bản mô tả sáng chế.

21/12/2019

TT, TTSC

02

 

* Địa điểm học: Thư viện tầng 4 nhà A, Cục Sở hữu trí tuệ, 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

* Học phí: Miễn phí

* Học viên mang theo máy tính cá nhân để thực hành tra cứu (nếu có).

* Hình thức đăng ký: Đăng ký trước 02 ngày, theo một trong hai cách sau:

- Tới địa chỉ email: phongthongtin@noip.gov.vn và nxvinh@noip.gov.vn hoặc

- Trực tiếp tại Thư viện tầng 4 nhà A, Cục Sở hữu trí tuệ, trong giờ hành chính.

Trong trường hợp số lượng học viên đăng ký quá đông, Ban tổ chức sẽ chuyển số học viên đăng ký sau sang buổi học trong tháng tiếp theo (sẽ thông báo tới các học viên qua email).

Chú ý: Khi đến Cục SHTT cần đem theo giấy tờ tùy thân để nộp tại Phòng Bảo vệ.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Thông tin SHCN, Cục Sở hữu trí tuệ, điện thoại 04.38583069 máy lẻ 1428, 1471, 1484.

 

 

Mẫu Phiếu đăng ký:

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỚP TẬP HUẤN

“Hướng dẫn khai thác thông tin SHCN"

Kính gửi: Trung tâm Thông tin SHCN, Cục Sở hữu trí tuệ

Họ và tên: ……………………………………  nam/nữ…………

Ngày sinh: ……………………………..Số CMND: ……………………………………………

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………..

Cơ quan:…………………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:   ..……………………………………………………

Email: ………………………………………………………………………………………….

Đăng ký lớp học………………….. ngày …. tháng ….năm 2019

Tôi xin cam kết chấp hành các quy định của Cục Sở hữu trí tuệ và của lớp học.

Ngày đăng ký: …………..                            

 

 

Nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ

Lượt xem: 1178

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)