Thứ tư, 25/09/2019 14:27 GMT+7

Thông báo mời nộp hồ sơ đăng ký tài trợ đề tài Đột xuất theo Thông tư 40/2014/TT-BKHCN ngày 18/12/2014

Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia liên tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài Đột xuất theo Thông tư 40/2014/TT-BKHCN ngày 18/12/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện từ năm 2019.

Từ năm 2014 đến nay, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã triển khai tài trợ cho một số nhiệm vụ KH&CN đột xuất. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn là đề tài khoa học và công nghệ nghiên cứu những vấn đề mới xuất hiện trong thực tiễn, có tính cấp thiết, đòi hỏi phải giải quyết kịp thời nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội. Thông tin chi tiết về chương trình và biểu mẫu hồ sơ đăng ký xem tại đây: https://nafosted.gov.vn/chuong-trinh-tai-tro/chuong-trinh-dot-xuat/

Trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia.

 

Nguồn: Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia

Lượt xem: 1248

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)