Thứ tư, 04/09/2019 14:30 GMT+7

Thông báo nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN: Xây dựng hệ thông liên kêt các sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuvến vùng duyên hải Bắc bộ nhằm thúc đấy thị trường công nghệ tại Việt Nam

- Tên nhiệm vụ: Xây dựng hệ thông liên kêt các sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuvến vùng duyên hải Bắc bộ nhằm thúc đấy thị trường công nghệ tại Việt Nam

+ Thuộc Chương trình: Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020

+ Mã số: TTKHCN.DA.05-2017

+ Kinh phí: 5.263.000.000 đồng (NSNN: 3.263.000.000 đồng, nguồn khác: 2.000.000.000 đồng)

+ Thời gian thực hiện: từ tháng 08/2017 đến tháng 07/2019

- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị Hải Phòng

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Đình Vinh

- Thời gian dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 09/2019

- Địa điểm tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Bộ Khoa học và Công nghệ

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Phát triển thị trường công nghệ, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Điện thoại: 04 38228873; Email: ppttt.natec@gmail.com)

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị./.

 

Nguồn: Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN

Lượt xem: 1412

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)