Thứ năm, 15/08/2019 15:25 GMT+7

Thông báo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: “Đánh giá đa dạng di truyền để chọn lọc và phát triển nguồn gen chó Phú Quốc”, Mã số: 01/2015 – HĐ-NVQG

1. Tên đề tài: Đánh giá đa dạng di truyền để chọn lọc và phát triển nguồn gen chó Phú Quốc”, Mã số: 01/2015 – HĐ-NVQG

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Mục tiêu tổng quát:

Bảo tồn và phát triển bền vững đàn chó Phú Quốc

- Mục tiêu cụ thể:

Đánh giá được phenotype và geneotype của chó Phú Quốc;

Xây dựng được quy trình chọn lọc đàn chó Phú Quốc có độ thuần phả hệ cao

3. Chủ nhiệm Đề tài/Dự án: PGS TS Trần Hoàng Dũng

4. Tổ chức chủ trì thực hiện Đề tài/Dự án: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

5. Kinh phí và sử dụng kinh phí:

Tổng số kinh phí thực hiện: 3.650.000.000 đồng, trong đó:

     + Kinh phí hỗ trợ từ NSNN: 3.650.000.000 đồng

6. Thời gian thực hiện đề tài:

- Theo Hợp đồng đã ký kết: Từ 10/2015 đến 09/2018

- Thực tế thực hiện: Từ 12/2015 đến 06/2019

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN: Đánh giá đa dạng di truyền để chọn lọc và phát triển nguồn gen chó Phú Quốc

Nguồn: Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 1041

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)