Thứ năm, 15/08/2019 10:53 GMT+7

Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII (Ban hành kèm theo Quyết định số 2347/QĐ-BKHCN ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Thực hiện Kế hoạch số 1248/KH-TTCP ngày 26/7/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Công văn số 6888/VPCP-V.I ngày 02/8/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện kế hoạch phối hợp “Năm dân vận chính quyền 2019”, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành Kế hoạch tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII, các nội dung chi tiết xin mời xem tại tệp đính kèm.

Tệp đính kèm:
- Kế hoạch (ban hành kèm theo Quyết định số 2347/QĐ-BKHCN ngày 14/8/2019)

 

Nguồn: Thanh tra Bộ KH&CN

Lượt xem: 1764

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)