Thứ năm, 18/07/2019 16:30 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống khắc phục nhanh sự cố tăng/giảm điện áp ngắn hạn cho phụ tải", mã số KC.05.03/16-20

I. Thông tin chung:

1.1. Tên đề tài: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống khắc phục nhanh sự cố tăng/giảm điện áp ngắn hạn cho phụ tải

1.2. Mã số: KC.05.03/16-20

1.3. Kinh phí thực hiện: 10.040 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 10.040 triệu đồng

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng

1.4. Thời gian thực hiện: 30 tháng, từ tháng 12/2016 đến tháng 5/2019

1.5. Tổ chức chủ trì: Viện Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

1.6. Chủ nhiệm đề tài: PGS TS. Trần Trọng Minh

1.7. Các thành viên chính tham gia thực hiện đề tài

 

Số

TT

Họ và tên

Chức danh

khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Trần Trọng Minh

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Viện KT ĐK&TĐH

2

Vũ Hoàng Phương

Tiến sĩ

Viện KT ĐK&TĐH

3

Nguyễn Quang Địch

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Viện KT ĐK&TĐH

4

Nguyễn Tiến Dũng

Thạc sĩ

Viện KT ĐK&TĐH

5

Đỗ Mạnh Cường

Tiến sĩ

Viện KT ĐK&TĐH

6

Nguyễn Danh Huy

Thạc sĩ

Viện KT ĐK&TĐH

7

Vũ Đăng Vững

Kỹ sư

Viện KT ĐK&TĐH

8

Đỗ Trọng Hiếu

Tiến sĩ

Viện KT ĐK&TĐH

9

Trịnh Công Đồng

Thạc sĩ

Viện KT ĐK&TĐH

10

Võ Duy Thành

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Viện KT ĐK&TĐH

11

Võ Minh Chính

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Viện KT ĐK&TĐH

12

Nguyễn Khắc Hiếu

Thạc sĩ

Viện KT ĐK&TĐH

13

Nguyễn Kiên Cường

Kỹ sư

Viện KT ĐK&TĐH

14

Đào Phương Nam

Tiến sĩ

Viện KT ĐK&TĐH

15

Nguyễn Tùng Lâm

Tiến sĩ

Viện KT ĐK&TĐH

16

Nguyễn Văn Tiệp

Kỹ sư

Viện KT ĐK&TĐH

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

2.1. Thời gian dự kiến: Tháng 08/2019

2.2. Địa điểm: Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội

III. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (chi tiết tại Tệp đính kèm)

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 579

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)