Thứ hai, 20/05/2019 11:09 GMT+7

Thông tin về kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu đề xuất giải pháp thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ của khối các trường đại học kỹ thuật ở Việt Nam, mã số: TTKHCN.ĐT.05-2016

1. Thông tin chung về nhiệm vụ

- Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ của khối các trường đại học kỹ thuật ở Việt Nam

- Mã số: - Mã số: TTKHCN.ĐT.05-2016;

- Kinh phí: 2.200 triệu đồng, trong đó:

+ Từ Ngân sách nhà nước: 2.200 triệu đồng

+ Từ nguồn khác: 0 triệu đồng

- Thời gian thực hiện: 24 tháng

+ Bắt đầu: 11/2016

+ Kết thúc: 10/2018

- Tổ chức chủ trì: Viện Công nghệ Thông tin – Đại học Quố gia Hà Nội

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Vũ Tuấn Anh

- Các thành viên tham gia chính:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Vũ Tuấn Anh

Tiến sĩ

Ban Khoa học Công nghệ, ĐHQGHN

2

Vũ Văn Tích

Tiến sĩ, Phó Giáo sư

Ban Khoa học Công nghệ, ĐHQGHN

3

Nghiêm Xuân Huy

Tiến sĩ

Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHQGHN

4

Nguyễn Tuấn Anh

Tiến sĩ, Phó Giáo sư

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

5

Lưu Ngọc Trịnh

Tiến sĩ, Phó Giáo sư

Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

6

Đỗ Năng Toàn

Tiến sĩ, Phó Giáo sư

Viện Công nghệ Thông tin, ĐHQGHN

7

Đinh Thị Thanh Vân

Tiến sĩ

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

8

Trần Văn Bình

Thạc sĩ

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN, Bộ KH&CN

9

Vũ Hồng Vân

Thạc sĩ, NCS

Trường Đại học kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên

10

Vũ Thị Mai Phương

Thạc sĩ

Ban Khoa học Công nghệ, ĐHQGHN

 

2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

Tháng 05 năm 2019, tại Bộ Khoa học và Công nghệ, số 39 Trần Hưng Đạo, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại Tệp đính kèm)

 

Nguồn: Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN

Lượt xem: 1231

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)