Thứ năm, 25/04/2019 17:52 GMT+7

Quyết định công bố và hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia

Ngày 28/12/2018, 01/4/2019, Bộ KH&CN đã ban hành các quyết định sau về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia.

Quyết định số 706/QĐ-BKHCN ngày 01/4/2019, công bố 02 tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1. TCVN 12604-1:2019 Kết cấu bảo vệ bờ biển- Cấu kiện bè bê tông cốt sợi polyme đúc sẵn- Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

2. TCVN 12604-2:2019 Kết cấu bảo vệ bờ biển- Cấu kiện bè bê tông cốt sợi polyme đúc sẵn- Phần 2: Thi công và nghiệm thu

Quyết định số 4146/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2018, công bố 08 tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1. TCVN 12459:2018 Cà phê hòa tan nguyên chất
2. TCVN 12460:2018 Quy phạm thực hành vệ sinh trong chế biến cà phê
3. TCVN 12461:2018 Quy phạm thực hành vệ sinh trong chế biến hạt điều
4. TCVN 8368:2018 Gạo nếp trắng
5. TCVN 8370:2018 Thóc tẻ
6. TCVN 8371:2018 Gạo lật
7. TCVN 12380:2018 Hạt điều thô- Yêu cầu kỹ thuật
8. TCVN 12596:2018 Quy phạm thực hành vệ sinh đối với gia vị và rau thơm khô

Quyết định số 4154/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2018, công bố 07 tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1. TCVN 1078:2018 Phân lân nung chảy

2. TCVN 4440:2018 Phân supe phosphat đơn

3. TCVN 5815:2018 Phân hỗn hợp NPK- Phương pháp thử

4. TCVN 8560:2018 Phân bón- Phương pháp xác định kali hữu hiệu

5. TCVN 8856:2018 Phân bón diamoni phosphat (DAP)

6. TCVN 12597:2018 Phân bón- Xác định độ ẩm bằng phương pháp Karl Fischer

7. TCVN 12598:2018 Phân bón- Xác định hàm lượng canxi và magie tổng số bằng phương pháp thể tích 

Quyết định số 4149/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2018, công bố 04  tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1. TCVN 12599:2018   Thức ăn chăn nuôi- Xác định ochratoxin A bằng phương pháp làm sạch qua cột ái lực miễn dịch và sắc ký lỏng hiệu năng cao với detector huỳnh quang

2. TCVN 12600:2018    Thức ăn chăn nuôi- Xác định tổng fumonisin B1 và B2 trong thức ăn hỗ hợp bằng phương pháp làm sạch ái lực miễn dịch và HPLC pha đảo với detector huỳnh quang có tạo dẫn xuất trước cột hoặc sau cột

3. TCVN 12601:2018   Thức ăn chăn nuôi- Xác định nicarbazin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

4. TCVN 12602:2018    Thức ăn chăn nuôi- Xác định maduramincin- ammonium bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao pha đảo có tạo dẫn xuất sau cột

Cùng ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN đã ban hành Quyết số 4147/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, hủy bỏ 03 tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1. TCVN 8368:2010 Gạo nếp trắng

2. TCVN 8370:2010 Thóc tẻ

3. TCVN 8371:2010 Gạo lật

Tệp đính kèm:

- Quyết định số 706/QĐ-BKHCN ngày 01/4/2019

- Quyết định số 4146/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2018

- Quyết định số 4154/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2018

- Quyết định số 4149/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2018

- Quyết định số 4147/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2018

 

Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Lượt xem: 1931

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)