Thứ tư, 13/09/2023 11:29 GMT+7

Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BKHCN

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BKHCN ngày 06/6/2023 hợp nhất 02 Thông tư, cụ thể:

- Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2020.

- Thông tư số 10/2023/TT-BKHCN ngày 01 tháng 6 năm 2023 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật.

Tệp đính kèm:

- Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BKHCN ngày 06/6/2023

 

Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Lượt xem: 853

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)