Thứ sáu, 18/01/2019 16:45 GMT+7

Về việc thông báo tình hình cung cấp thông tin cho Portal MOST năm 2018 và thực hiện Quyết định 4033/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2018

Kính gửi:  Các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ KH&CN chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị trong thời gian qua về việc cung cấp thông tin cho Cổng Thông tin điện tử Bộ KH&CN (Portal MOST).

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 4033/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc ban hành Quy chế tổ chức quản lý, cung cấp thông tin cho Cổng Thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ ngày 07/01/2019, Trung tâm Công nghệ thông tin thông báo tới Quý đơn vị nội dung sau:

1/- Kết quả cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử Bộ KH&CN của các đơn vị trực thuộc Bộ năm 2018. Báo cáo được đăng tải trên Portal MOST tại địa chỉ www.most.gov.vn, mục “Thông báo”.

2/- Thủ trưởng đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quy chế tổ chức quản lý, cung cấp thông tin cho Cổng Thông tin điện tử Bộ KH&CN ban hành kèm theo Quyết định số 4033/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ KH&CN (thay thế 02 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 2973/QĐ-BKHCN ngày 27/9/2013 và Quyết định số 3483/QĐ-BKHCN ngày 08/11/2013). Quy chế được đăng tải trên Portal MOST tại địa chỉ www.most.gov.vn, mục “Văn bản KH&CN”, phần “Văn bản chỉ đạo, điều hành”.

Trung tâm Công nghệ thông tin trân trọng thông báo để Quý đơn vị biết và thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

Tệp đính kèm:

- Công văn số 11/CV-TTCNTT ngày 18/01/2019

- Báo cáo số 04/BC-TTCNTT ngày 05 tháng 01 năm 2019

 

 

Nguồn: Trung tâm Công nghệ thông tin

Lượt xem: 1032

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)