Thứ sáu, 16/11/2018 17:09 GMT+7

Về việc báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2018

Thực hiện Quy chế quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành theo Quyết định số 352/QĐ-BKHCN ngày 06/3/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2018, chi tiết tại tệp đính kèm:

-  Công văn số 3645/BKHCN-TCCB ngày 16/11/2018

- Các biểu mẫu

 

Nguồn: Vụ Tổ chức cán bộ

Lượt xem: 1699

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)