Thứ sáu, 05/10/2018 16:49 GMT+7

Thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ về việc xét giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án thuộc Chương trình hợp phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016- 2020 (Quyết định số 2866/QĐ-BKHCN ngày 01/10/2018)

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về việc tiếp nhận Hồ sơ giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 như sau:

1. Tên dự án: Xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Dầu tràm Huế của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thông tin về dự án đặt hàng tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 2866/QĐ-BKHCN ngày 01/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Hồ sơ xét giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án được làm thành 09 bộ (1 bản gốc và 08 bản sao), gồm các tài liệu theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 17/2017/TT-BKHCN ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020, bao gồm:

- Phiếu đăng ký tuyển chọn tổ chức chủ trì dự án;

- Thuyết minh dự án;

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp dự án theo biểu mẫu quy định tại khoản 4 Điều 5 của Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN;

- Lý lịch khoa học của chủ nhiệm dự án, các thành viên chính và thư ký khoa học thực hiện dự án theo các biểu mẫu quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 5 của Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN;

- Văn bản xác nhận về sự đồng ý phối hợp thực hiện dự án của các đơn vị phối hợp (nếu có) theo biểu mẫu quy định tại khoản 7 Điều 5 của Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN;

- Báo giá nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện dự án (nếu có), thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

3. Thời gian và địa điểm nộp Hồ sơ

Hồ sơ được niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ các thông tin về dự án, đơn vị được xét giao chủ trì, cá nhân đăng ký chủ nhiệm, đơn vị, cá nhân đăng ký phối hợp thực hiện dự án và gửi trước 16h30 ngày 15/10/2018 về địa chỉ:

Cục Sở hữu trí tuệ

(Chương trình phát triển tài sản trí tuệ)

386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

 

Tệp đính kèm:

- Quyết định số 2866/QĐ-BKHCN ngày 01/10/2018

 

Nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ

Lượt xem: 790

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)